سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 105

1. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

2. ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

3. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن

4. دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

5. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

6. آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

7. شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود

8. شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

9. گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

10. جان فدای شکرین پسته خاموشش باد

11. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

12. لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

13. نرگس مست نوازش کن مردم دارش

14. خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

15. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

16. حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به ماه مصر ز یک پیرهن مضایقه کرد
* چه چشمداشت دگر از وطن بود ما را
شعر کامل
صائب تبریزی
* یارب مه مسافر من همزبان کیست ؟
* با او که شد حریف و کنون همعنان کیست ؟
شعر کامل
وحشی بافقی
* صحبت ناجنس آتش رابه فریاد آورد
* آب در روغن چو باشد می کند شیون چراغ
شعر کامل
صائب تبریزی