لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 141

1. دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

2. چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

3. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

4. آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

5. اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار

6. طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد

7. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

8. وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

9. ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب

10. نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

11. آن که پرنقش زد این دایره مینایی

12. کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

13. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

14. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
* چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
شعر کامل
حافظ
* خموش هر که شد از قیل و قال وارسته است
* نمی زنند دری را که از برون بسته است
شعر کامل
صائب تبریزی
* دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
* که باد صبح نسیم گره گشا آورد
شعر کامل
حافظ