سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 180

1. ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

2. مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

3. طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

4. زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند

5. خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

6. دل در وفای صحبت رود کسان مبند

7. گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی

8. ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند

9. ز آشفتگی حال من آگاه کی شود

10. آن را که دل نگشت گرفتار این کمند

11. بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست

12. تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

13. جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

14. ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

15. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی‌کنی

16. دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* شرار سينۀ مجنون ز آتش لیلی
* کباب ساخت همه آهوان صحرا را
شعر کامل
جامی
* درین ریاض ترا چشم موشکافی نیست
* وگرنه طره لیلی است بید مجنونش
شعر کامل
صائب تبریزی
* آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ
* اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
شعر کامل
وحشی بافقی