حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 180

1. ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

2. مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

3. طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

4. زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند

5. خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

6. دل در وفای صحبت رود کسان مبند

7. گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی

8. ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند

9. ز آشفتگی حال من آگاه کی شود

10. آن را که دل نگشت گرفتار این کمند

11. بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست

12. تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

13. جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

14. ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

15. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی‌کنی

16. دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
* وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
شعر کامل
حافظ
* عشق یکرنگی تقاضا می کند وین روشن است
* ورنه شمع آتش چرا زد همچو خود پروانه را
شعر کامل
جامی
* شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
* نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
شعر کامل
حافظ