حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 3

1. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

2. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

3. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

4. کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

5. فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

6. چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

7. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

8. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

9. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

10. که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

11. اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

12. جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را

13. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند

14. جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

15. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

16. که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

17. غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

18. که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ترک ما کردی برو همصحبت اغیار باش
* یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش
شعر کامل
وحشی بافقی
* می‌کشم مستانه بارت بی‌خبر
* همچو اشتر زیر بارم روز و شب
شعر کامل
مولوی
* ز دریا به دریا همی مرد بود
* رخ ماه و خورشید پر گرد بود
شعر کامل
فردوسی