سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 348

1. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

2. و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

3. از دل تنگ گنهکار برآرم آهی

4. کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

5. مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست

6. می‌کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم

7. بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاه

8. تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

9. خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمست

10. عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم

11. جرعه جام بر این تخت روان افشانم

12. غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

13. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا

14. من چرا عشرت امروز به فردا فکنم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را
* کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را
شعر کامل
فروغی بسطامی
* به لشکرگاه دارم روی وبر سلطان فشانم جان
* گر آن دریاست وین خورشید من نیلوفرم باری
شعر کامل
خاقانی
* مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
* استاده است سرو و کمر بسته است نی
شعر کامل
حافظ