سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 440

1. سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

2. خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

3. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

4. بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

5. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

6. ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

7. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

8. پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی

9. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

10. ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی

11. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی

12. دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

13. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است

14. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

15. به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند

16. سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نگارندهٔ چرخ گردنده اوست
* فرایندهٔ فره بنده اوست
شعر کامل
فردوسی
* حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد
* علی الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند
شعر کامل
سعدی
* گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست
* همچنانش در میان جان شیرین منزلست
شعر کامل
سعدی