لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 471

1. ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

2. کجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمی

3. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

4. چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی

5. بیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاست

6. ز مال وقف نبینی به نام من درمی

7. حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل

8. پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی

9. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

10. برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

11. دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

12. به آن که بر در میخانه برکشم علمی

13. بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند

14. به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی

15. دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است

16. اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی

17. نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست

18. به کشته زار جگرتشنگان نداد نمی

19. چرا به یک نی قندش نمی‌خرند آن کس

20. که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی

21. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست

22. جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نخست موعظه پیر صحبت این حرف است
* که از مصاحب ناجنس احتراز کنید
شعر کامل
حافظ
* تا غوطه در عرق نزند جبهه کریم
* گرد خجالت از رخ سایل نمی رود
شعر کامل
صائب تبریزی
* مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند
* زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست
شعر کامل
حافظ