سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 56

1. دل سراپرده محبت اوست

2. دیده آیینه دار طلعت اوست

3. من که سر درنیاورم به دو کون

4. گردنم زیر بار منت اوست

5. تو و طوبی و ما و قامت یار

6. فکر هر کس به قدر همت اوست

7. گر من آلوده دامنم چه عجب

8. همه عالم گواه عصمت اوست

9. من که باشم در آن حرم که صبا

10. پرده دار حریم حرمت اوست

11. بی خیالش مباد منظر چشم

12. زان که این گوشه جای خلوت اوست

13. هر گل نو که شد چمن آرای

14. ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

15. دور مجنون گذشت و نوبت ماست

16. هر کسی پنج روز نوبت اوست

17. ملکت عاشقی و گنج طرب

18. هر چه دارم ز یمن همت اوست

19. من و دل گر فدا شدیم چه باک

20. غرض اندر میان سلامت اوست

21. فقر ظاهر مبین که حافظ را

22. سینه گنجینه محبت اوست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد
* ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد
شعر کامل
حافظ
* ما در خلوت به روی خلق ببستیم
* از همه بازآمدیم و با تو نشستیم
شعر کامل
سعدی
* خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن
* بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد
شعر کامل
حافظ