سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

مولوی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 534

1. رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنند

2. وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می‌کنند

3. وان میر ساقی را بگو مستان سلامت می‌کنند

4. وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می‌کنند

5. وان میر غوغا را بگو مستان سلامت می‌کنند

6. وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می‌کنند

7. ای مه ز رخسارت خجل مستان سلامت می‌کنند

8. وی راحت و آرام دل مستان سلامت می‌کنند

9. ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می‌کنند

10. یک مست این جا بیش نیست مستان سلامت می‌کنند

11. ای آرزوی آرزو مستان سلامت می‌کنند

12. آن پرده را بردار زو مستان سلامت می‌کنند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ز شیری که باشد شکارش پلنگ
* چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ
شعر کامل
فردوسی
* جز شب و روز مکرر در بساطش هیچ نیست
* عمرها زیر فلک چون خضر اگر پاید کسی
شعر کامل
صائب تبریزی
* شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من
* تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را
شعر کامل
هاتف اصفهانی