سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 16

1. تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

2. سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا

3. نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر

4. تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا

5. شربتی تلختر از زهر فراقت باید

6. تا کند لذت وصل تو فراموش مرا

7. هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین

8. روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا

9. بی دهان تو اگر صد قدح نوش دهند

10. به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا

11. سعدی اندر کف جلاد غمت می‌گوید

12. بنده‌ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* طمع به خاک فرو می برد حریصان را
* ز حرص بر سر قارون رسید آنچه رسید
شعر کامل
رهی معیری
* به جز بنفشه نروید ز خاک پاکانی
* که از طپانچهٔ عشقت کبودرخسارند
شعر کامل
فروغی بسطامی
* بنفشه زان در آب انداخت قلاب
* که ماهی‌بد ز عکس بید در آب
شعر کامل
وحشی بافقی