سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 403

1. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

2. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

3. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

4. به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

5. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

6. نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

7. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

8. ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

9. حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

10. جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

11. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

12. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

13. هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

14. و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد
* جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست
شعر کامل
حافظ
* باشد قدح همیشه ز افتادگی عزیز
* از سرکشی کنند نگونسار شیشه را
شعر کامل
صائب تبریزی
* زلف تو بنفشه ار غلامی فرمود
* زین روی بنفشه حلقه درگوش نمود
شعر کامل
خاقانی