سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 403

1. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

2. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

3. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

4. به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

5. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

6. نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

7. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

8. ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

9. حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

10. جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

11. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

12. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

13. هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

14. و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نیلوفر ریاض ریاضت رخ من است
* از سیلی که می‌خورم از دست روزگار
شعر کامل
محتشم کاشانی
* داد در ایام خامی میوه خود را به باد
* نخل پرباری که از دیوار بستان سر کشید
شعر کامل
صائب تبریزی
* تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار
* که چیست قیمت مردم هر آنچ می‌جوید
شعر کامل
مولوی