سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 436

1. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

2. دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم

3. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود

4. آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم

5. همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید

6. روی بنمود چو خفاش نهان گردیدیم

7. گفته بودیم به خوبان که نباید نگریست

8. دل ببردند و ضرورت نگران گردیدیم

9. صفت یوسف نادیده بیان می‌کردند

10. با میان آمد و بی نام و نشان گردیدیم

11. رفته بودیم به خلوت که دگر می‌نخوریم

12. ساقیا باده بده کز سر آن گردیدیم

13. تا همه شهر بیایند و ببینند که ما

14. پیر بودیم و دگرباره جوان گردیدیم

15. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما

16. گو میایید که ما صید فلان گردیدیم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست
* حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد
شعر کامل
حافظ
* شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع
* در میان آتش سوزنده جای خواب نیست
شعر کامل
رهی معیری
* نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو
* که قیامتست چندان سخن از دهان خندان
شعر کامل
سعدی