سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 436

1. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

2. دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم

3. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود

4. آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم

5. همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید

6. روی بنمود چو خفاش نهان گردیدیم

7. گفته بودیم به خوبان که نباید نگریست

8. دل ببردند و ضرورت نگران گردیدیم

9. صفت یوسف نادیده بیان می‌کردند

10. با میان آمد و بی نام و نشان گردیدیم

11. رفته بودیم به خلوت که دگر می‌نخوریم

12. ساقیا باده بده کز سر آن گردیدیم

13. تا همه شهر بیایند و ببینند که ما

14. پیر بودیم و دگرباره جوان گردیدیم

15. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما

16. گو میایید که ما صید فلان گردیدیم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ظاهر آنست که با سابقه حکم ازل
* جهد سودی نکند تن به قضا دردادم
شعر کامل
سعدی
* مرا پیری اگر چون مرده در کافور خواباند
* زکار عشق کی دست و دل من سرد می سازد؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند
* کلهٔ جم به گدای سر راهی بخشند
شعر کامل
اقبال لاهوری