صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 5800

1. عمری چو گرد در قدم کاروان شدم

2. تا همچو ناله با جرسی همزبان شدم

3. از عشق من ز چرخ گذشت آفتاب تو

4. سرو تو قد کشید چو من باغبان شدم

5. تا چند بانفاق کسی هم نمک شود؟

6. دلسرد از آشنایی این دوستان شدم

7. پرواز، دانه خور نکند بلبل مرا

8. چون سبزه پا شکسته این بوستان شدم

9. صائب کسی به رتبه شعرم نمی رسد

10. دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نان جو بر سفره ما گر نباشد، گو مباش
* نعمتی همچون زبان گندمین داریم ما
شعر کامل
صائب تبریزی
* گه میان چشم نیلوفر زبانه بر زند
* گاه دودش گرد او چون برگ نیلوفر شود
شعر کامل
فرخی سیستانی
* مرا تخت زین باشد و تاج ترگ
* قبا جوشن و دل نهاده به مرگ
شعر کامل
فردوسی