سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 5800

1. عمری چو گرد در قدم کاروان شدم

2. تا همچو ناله با جرسی همزبان شدم

3. از عشق من ز چرخ گذشت آفتاب تو

4. سرو تو قد کشید چو من باغبان شدم

5. تا چند بانفاق کسی هم نمک شود؟

6. دلسرد از آشنایی این دوستان شدم

7. پرواز، دانه خور نکند بلبل مرا

8. چون سبزه پا شکسته این بوستان شدم

9. صائب کسی به رتبه شعرم نمی رسد

10. دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* سعدیا عمر عزیزست به غفلت مگذار
* وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را
شعر کامل
سعدی
* گر کوهکن ز پای درآمد چه جای طعن
* والله که کوه پست شود زیر بارِ عشق
شعر کامل
جامی
* چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
* روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
شعر کامل
حافظ