حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 21

1. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

2. گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

3. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

4. که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

5. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد

6. پیش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست

7. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو

8. به هواداری آن عارض و قامت برخاست

9. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

10. به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

11. پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

12. سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

13. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

14. کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ای صبا امشبم مدد فرمای
* که سحرگه شکفتنم هوس است
شعر کامل
حافظ
* من همان روز دل و صبر به یغما دادم
* که مقید شدم آن دلبر یغمایی را
شعر کامل
سعدی
* ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
* جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
شعر کامل
حافظ