سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 21

1. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

2. گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

3. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

4. که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

5. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد

6. پیش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست

7. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو

8. به هواداری آن عارض و قامت برخاست

9. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

10. به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

11. پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

12. سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

13. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

14. کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به نام خداوند جان و خرد
* کزین برتر اندیشه برنگذرد
شعر کامل
فردوسی
* دل آگاه در پیری زغفلت بیش می لرزد
* که وقت صبح اکثر شبروان را خواب می آید
شعر کامل
صائب تبریزی
* نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
* ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید
شعر کامل
حافظ