سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 350

1. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

2. بهار توبه شکن می‌رسد چه چاره کنم

3. سخن درست بگویم نمی‌توانم دید

4. که می خورند حریفان و من نظاره کنم

5. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه

6. پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم

7. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید

8. گر از میانه بزم طرب کناره کنم

9. ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت

10. حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم

11. گدای میکده‌ام لیک وقت مستی بین

12. که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

13. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی

14. چرا ملامت رند شرابخواره کنم

15. به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی

16. ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم

17. ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ

18. به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به روی تازه نتوان پرده پوش فقر گردیدن
* که آتش عاقبت از دست خالی در چنار افتد
شعر کامل
صائب تبریزی
* برسان بندگی دختر رز گو به درآی
* که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شعر کامل
حافظ
* میگساری که لب و چشم تو بیند، داند
* که چرا از نظرم شکر و بادام افتاد
شعر کامل
فروغی بسطامی