حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 457

1. هزار جهد بکردم که یار من باشی

2. مرادبخش دل بی‌قرار من باشی

3. چراغ دیده شب زنده دار من گردی

4. انیس خاطر امیدوار من باشی

5. چو خسروان ملاحت به بندگان نازند

6. تو در میانه خداوندگار من باشی

7. از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او

8. اگر کنم گله‌ای غمگسار من باشی

9. در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

10. گرت ز دست برآید نگار من باشی

11. شبی به کلبه احزان عاشقان آیی

12. دمی انیس دل سوکوار من باشی

13. شود غزاله خورشید صید لاغر من

14. گر آهویی چو تو یک دم شکار من باشی

15. سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه من

16. اگر ادا نکنی قرض دار من باشی

17. من این مراد ببینم به خود که نیم شبی

18. به جای اشک روان در کنار من باشی

19. من ار چه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم

20. مگر تو از کرم خویش یار من باشی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* سخن هر چه گویم همه گفته‌اند
* بر باغ دانش همه رفته‌اند
شعر کامل
فردوسی
* جمال کعبه چنان می‌دواندم به نشاط
* که خارهای مغیلان حریر می‌آید
شعر کامل
سعدی
* آیینه سکندر جام می است بنگر
* تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
شعر کامل
حافظ