سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 457

1. هزار جهد بکردم که یار من باشی

2. مرادبخش دل بی‌قرار من باشی

3. چراغ دیده شب زنده دار من گردی

4. انیس خاطر امیدوار من باشی

5. چو خسروان ملاحت به بندگان نازند

6. تو در میانه خداوندگار من باشی

7. از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او

8. اگر کنم گله‌ای غمگسار من باشی

9. در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

10. گرت ز دست برآید نگار من باشی

11. شبی به کلبه احزان عاشقان آیی

12. دمی انیس دل سوکوار من باشی

13. شود غزاله خورشید صید لاغر من

14. گر آهویی چو تو یک دم شکار من باشی

15. سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه من

16. اگر ادا نکنی قرض دار من باشی

17. من این مراد ببینم به خود که نیم شبی

18. به جای اشک روان در کنار من باشی

19. من ار چه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم

20. مگر تو از کرم خویش یار من باشی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نیست بی می باغ رانوری می روشن بیار
* تیره می سوزد چراغ لاله ها روغن بیار
شعر کامل
صائب تبریزی
* زردرویی می کشم چون نی ز همراهان خویش
* من که از ذوق سفر هرگز کمر نگشاده ام
شعر کامل
صائب تبریزی
* گر ز چین آشوب برخیزد عجب نبود که باز
* بر سر زلف تو افتاده‌ست چین تازه‌ای
شعر کامل
فروغی بسطامی