سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانمنتسب (فهرست)

شمارهٔ 13

1. صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

2. کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

3. چه حلقه‌ها که زدم بر در دل از سر سوز

4. به بوی روز وصال تو در شبان دراز

5. دلا! ز هجر مکن ناله، زان که در عالم

6. غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز

7. شبی وصال سحرگه ز بخت خواسته‌ام

8. که با تو شرح سرانجام خود کنم آغاز

9. به هیچ در نروم بعد از این ز حضرت دوست

10. چو کعبه یافتم آیم ز بت‌پرستی باز

11. ز طرهٔ تو پریشانی دلم شد فاش

12. ز مشک نیست غریب آری ار بود غماز

13. هزار دیده به روی تو ناظرند و تو خود

14. نظر به روی کسی بر نمی‌کنی از ناز

15. امید قد تو می‌داشتم ز بخت بلند

16. نسیم زلف تو می‌خواستم ز عمر دراز

17. غبار خاطر ما چشم خصم کور کند

18. تو رخ به خاک نه ای حافظ و بر آر نماز


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نار چو بیمار تؤی خود بخور
* عرضه مکن بر دگران نار خویش
شعر کامل
ناصرخسرو
* چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج
* که یک جو نیرزد سرای سپنج
شعر کامل
حافظ
* لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاست
* تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
شعر کامل
حافظ