هلالی جغتایی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 33

1. من وبیداری و شبها و شب تا روز یا رب‌ها

2. نبیند هیچ کس در خواب، یارب! این‌چنین شب‌ها

3. خدا را ! جان من ، بر خاک مشتاقان گذاری کن

4. که در خاک از تمنای تو شد فرسوده قالب ها

5. سیه روزان هجران را چه حاصل بی تو از خوبان؟

6. که روز تیره را خورشید می‌باید نه کوکب‌ها

7. معلم، غالبا، امروز درس عشق می‌گوید

8. که در فریاد می‌بینیم طفلان را به مکتب‌ها

9. شود گر اهل مذهب را خبر از مشرب رندان

10. بگردانند مذهب‌ها ، بیاموزند مشرب ها

11. هلالی ، با قد چون حلقه باشد خاک میدانت

12. کسی نشناسد او را از نشان نعل مرکب ها


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گر نکوکاران رخ چون ارغوان آرند پیشت
* من نمی‌آرم بغیر از اشکهای ارغوانی
شعر کامل
اوحدی
* مبادا هیچ کس را روز سختی در کمین یارب
* دل گندم دو نیم از بیم سنگ آسیا گردد
شعر کامل
صائب تبریزی
* چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب
* که به امید تو خوش آب روانی دارد
شعر کامل
حافظ