سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

کمال خجندی_دیوانغزل ها (فهرست)

شمارهٔ 43

1. کعبه کویش مراد است این دل آواره را

2. با مراد دل رسان بارب من بیچاره را

3. دل دران کو رفت و شد آواره من هم می روم

4. تا ازان آواره تر سازم دل آواره را

5. در میان خار و خارا گر تونی همراه من

6. گل شناسم خار را دیبا شمارم خاره را

7. گر از آن دامن باین درویش اصلی می رسد

8. پاره ای می دوختم این جان پاره پاره را

9. سوی زلفش رفتم و دیدم که دربند دلست

10. جز من شبرو که داند مگر این عباره را

11. پیش ناهن چه حاصل ذکر پردازی کمال

12. دانه گوهر چه ریزی مرغ ارزن خواره را


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ترا کارهای درشتست پیش
* گهی گرگ باید بدن گاه میش
شعر کامل
فردوسی
* کاش کی می‌ریخت از بهر سرشک دیده‌ام
* دست معمار قضا طرح زمین تازه‌ای
شعر کامل
فروغی بسطامی
* تا نقش خیال دوست با ماست
* ما را همه عمر خود تماشاست
شعر کامل
مولوی