مولوی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 127

1. کو مطرب عشق چست دانا

2. کز عشق زند نه از تقاضا

3. مردم به امید و این ندیدم

4. در گور شدم بدین تمنا

5. ای یار عزیز اگر تو دیدی

6. طوبی لک یا حبیب طوبی

7. ور پنهانست او خضروار

8. تنها به کناره‌های دریا

9. ای باد سلام ما بدو بر

10. کاندر دل ما از اوست غوغا

11. دانم که سلام‌های سوزان

12. آرد به حبیب عاشقان را

13. عشقیست دوار چرخ نه از آب

14. عشقیست مسیر ماه نه از پا

15. در ذکر به گردش اندرآید

16. با آب دو دیده چرخ جان‌ها

17. ذکرست کمند وصل محبوب

18. خاموش که جوش کرد سودا


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
* می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش
شعر کامل
حافظ
* گر چه زندانی است دست خالیم در آستین
* کارساز عالمی از همت مردانه ام
شعر کامل
صائب تبریزی
* من به اوج لامکان بردم، وگرنه پیش ازین
* عشقبازی پله ای از دار بالاتر نداشت
شعر کامل
صائب تبریزی