سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

رهی معیری_دیوانغزل ها-جلد چهارم (فهرست)

شمارهٔ 15-پشیمانی

1. دل زود باورم را به کرشمه‌ای ربودی

2. چو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی

3. به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از ما

4. من و دل همان که بودیم و تو آن نه ای که بودی

5. من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم

6. تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی

7. ز درون بود خروشم ولی از لب خموشم

8. نه حکایتی شنیدی نه شکایتی شنودی

9. چمن از تو خرم ای اشک روان که جویباری

10. خجل از تو چشمه ای چشم رهی که زنده رودی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* در محفلی که خورشید اندر شمار ذره‌ست
* خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
شعر کامل
حافظ
* نه چمن شکوفه‌ای رست چو روی دلستانت
* نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت
شعر کامل
سعدی
* عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
* حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز
شعر کامل
حافظ