سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 423

1. ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم

2. بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم

3. من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم

4. که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم

5. تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم

6. اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم

7. و گر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم

8. که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم

9. برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

10. که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم

11. ز اول هستی آوردم قفای نیستی خوردم

12. کنون امید بخشایش همی‌دارم که مسکینم

13. دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید

14. که جز وی کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینم

15. تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی‌آید

16. روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم

17. رقیب انگشت می‌خاید که سعدی چشم بر هم نه

18. مترس ای باغبان از گل که می‌بینم نمی‌چینم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
* جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها
شعر کامل
حافظ
* بر سر کوی تو غوغای قیامت می بود
* گر شکست دل عشاق صدایی می داشت
شعر کامل
صائب تبریزی
* خوشتر از دوران عشق ایام نیست
* بامداد عاشقان را شام نیست
شعر کامل
سعدی