سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 2346

1. چرخ زنگاری مرا غمناک نتوانست کرد

2. این دخان چشم مرا نمناک نتوانست کرد

3. از گهر گرد یتیمی شست آب چشم من

4. گرد کلفت از دل من پاک نتوانست کرد

5. خاک پیش تشنگان هرگز نگیرد جای آب

6. چاره مخمور می، تریاک نتوانست کرد

7. بر لب گفتار هر کس مهر خاموشی نزد

8. جنت دربسته را ادراک نتوانست کرد

9. گرچه چندین دست بیرون کرد از یک آستین

10. عقده ای باز از دل خود تاک نتوانست کرد

11. غنچه دلگیر ما از تنگی این گلستان

12. بر مراد دل گریبان چاک نتوانست کرد

13. وای بر آن کس که در شبها پی تسخیر فیض

14. دیده بیدار خود، فتراک نتوانست کرد

15. می تراود بوی درد از خرقه خونین دلان

16. نافه بوی خویش را امساک نتوانست کرد

17. از زمین خاکساری پوچ بیرون آمدیم

18. تخم ما نشو و نما در خاک نتوانست کرد

19. ماه عید از سینه ام گرد کدورت را نبرد

20. زنگ ازین آیینه صیقل پاک نتوانست کرد

21. با تهی چشمی چه سازد نعمت روی زمین؟

22. سیر چشم دام صائب خاک نتوانست کرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
* شهان بی کمر و خسروان بی کلهند
شعر کامل
حافظ
* ز شوق نرگس مست بلندبالایی
* چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم
شعر کامل
حافظ
* عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم
* چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا
شعر کامل
مولوی