سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 3052

1. به کشت خشمگینان آتش از ابر بلا ریزد

2. به قدر تلخرویی زهر از تیغ قضا ریزد

3. شکوهی هست با بی برگی ارباب قناعت را

4. که آتش را دل از چین جبین بوریا ریزد

5. نگیرد صبح اگر ساقی به یک پیمانه دستم را

6. چنان لرزم که نقش از بال مرغان هوا ریزد

7. به دشواری زرنگ و بو گرانجان دست بردارد

8. که از سیمای ناخن دیرتر رنگ حنا ریزد

9. حلاوت می برد از زندگانی تلخی منت

10. چرا کس آبروی خود پی آب بقا ریزد؟

11. به شرطی می کنم کوته، زبان دعوی خون را

12. که یک بار دگر خونم به جای خونبها ریزد

13. نمی آید به کف دامان رنگ رفته از کوشش

14. مکن کاری که رنگ از روی گلهای حیا ریزد

15. چرا آیینه از اقبال صیقل روی برتابد؟

16. محال است این که صائب را دل از تیغ فنا ریزد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* مهر جمالش از دلِ ویرانه کی شود
* سودای شمع از سیر پروانه کی شود
شعر کامل
جامی
* یاد تو زود چون رود از دل که همرهش
* در اولین قدم نفس آخرین ماست
شعر کامل
محتشم کاشانی
* به دل فگار دارم گله بی نهایت از تو
* به کدام امیدواری نکنم شکایت از تو
شعر کامل
نظیری نیشابوری