صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 4203

1. دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند

2. آیینه را رخ تو پریخانه می کند

3. دل می خورد غم من ومن می خورم غمش

4. دیوانه غمگساری دیوانه می کند

5. آزادگان به مشورت دل کنند کار

6. این عقده کار سبحه صد دانه می کند

7. ای زلف یار سخت پریشان ودرهمی

8. دست بریده که ترا شانه می کند

9. سیلی که خو به گردکدورت گرفته است

10. در بحر یاد گوشه ویرانه می کند

11. غافل ز بیقراری عشاق نیست حسن

12. فانوس پرده داری پروانه می کند

13. یاران تلاش تازگی لفظ می کنند

14. صائب تلاش معنی بیگانه می کند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
* شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد
شعر کامل
حافظ
* کمال کامرانی در محبت چیست می‌دانی
* بتی را پادشاهی دادن و خود را گدا کردن
شعر کامل
فروغی بسطامی
* رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند
* مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند
شعر کامل
مولوی