صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 4203

1. دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند

2. آیینه را رخ تو پریخانه می کند

3. دل می خورد غم من ومن می خورم غمش

4. دیوانه غمگساری دیوانه می کند

5. آزادگان به مشورت دل کنند کار

6. این عقده کار سبحه صد دانه می کند

7. ای زلف یار سخت پریشان ودرهمی

8. دست بریده که ترا شانه می کند

9. سیلی که خو به گردکدورت گرفته است

10. در بحر یاد گوشه ویرانه می کند

11. غافل ز بیقراری عشاق نیست حسن

12. فانوس پرده داری پروانه می کند

13. یاران تلاش تازگی لفظ می کنند

14. صائب تلاش معنی بیگانه می کند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز
* هر که دل بردن او دید و در انکار من است
شعر کامل
حافظ
* از مروت نیست منع صوفی از ذکر بلند
* مهر خاموشی در آتش چون زند بر لب سپند؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* بخت سبزی ز خدا همچو حنا می خواهم
* که بمالم رخ پر خون به کف پای کسی
شعر کامل
صائب تبریزی