وحشی بافقی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 1

1. آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

2. اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

3. شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

4. گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

5. کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

6. وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

7. رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

8. جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

9. وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

10. گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بی‌دل گمان مبر که نصیحت کند قبول
* من گوش استماع ندارم لمن یقول
شعر کامل
سعدی
* صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
* که کسی نشکند این گونه صف اعدا را
شعر کامل
فروغی بسطامی
* از سرشک و از تپانچه چهرهٔ من شد چُنا‌نک
* گر ببیند باز نشناسد ز نیلوفر مرا
شعر کامل
امیر معزی