وحشی بافقی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 1

1. آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

2. اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

3. شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

4. گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

5. کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

6. وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

7. رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

8. جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

9. وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

10. گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست
* از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
شعر کامل
حافظ
* عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد
* از جا و مکان رستی آن جات مبارک باد
شعر کامل
مولوی
* بی حاصلی نگر که شماریم مغتنم
* از زندگانی آنچه به خواب گران گذشت
شعر کامل
صائب تبریزی