لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
هلالی جغتایی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 185

1. با رخ زرد آمدم سوی رخت ای سرو ناز

2. یعنی آوردم به خاک درگهت سوی نیاز

3. دولت حسن و جوانی یک دو روزی بیش نیست

4. در نیاز ما نگر، چندین به خسن خود مناز

5. عمر بگذشت و شب تاریک هجر آخر نشد

6. یا شبم کوتاه می‌بایست، یا عمرم دراز

7. تاب بیماری ندارم بیش از این‌ها، ای فلک

8. یا نسیم روح‌پرور، یا سموم جان‌گداز

9. مردم چشم هلالی پاک می‌بازد نظر

10. رو متاب، ای نازنین، از مردمان پاک‌باز


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل
* توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
شعر کامل
حافظ
* شمشاد و سرو را ز تموز و خزان چه باک
* کز گرم و سرد لاله و گل را رسد زیان
شعر کامل
خاقانی
* از خدا می طلبم عمر درازی چون زلف
* که به تفصیل نظر بر خط و خال تو کنم
شعر کامل
صائب تبریزی