سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_مواعظغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 1

1. ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

2. که صنعش در وجود آورد ما را

3. الها قادرا پروردگارا

4. کریما منعما آمرزگارا

5. چه باشد پادشاه پادشاهان

6. اگر رحمت کنی مشتی گدا را

7. خداوندا تو ایمان و شهادت

8. عطا دادی به فضل خویش ما را

9. وز انعامت همیدون چشم داریم

10. که دیگر باز نستانی عطا را

11. از احسان خداوندی عجب نیست

12. اگر خط درکشی جرم و خطا را

13. خداوندا بدان تشریف عزت

14. که دادی انبیا و اولیا را

15. بدان مردان میدان عبادت

16. که بشکستند شیطان و هوا را

17. به حق پارسایان کز در خویش

18. نیندازی من ناپارسا را

19. مسلمانان ز صدق آمین بگویید

20. که آمین تقویت باشد دعا را

21. خدایا هیچ درمانی و دفعی

22. ندانستیم شیطان و قضا را

23. چو از بی دولتی دور اوفتادیم

24. به نزدیکان حضرت بخش ما را

25. خدایا گر تو سعدی را برانی

26. شفیع آرد روان مصطفی را

27. محمد سید سادات عالم

28. چراغ و چشم جمله انبیا را


بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت
* کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
شعر کامل
حافظ
* به هر جنسی که می گیرند اخلاص و وفا خوب است
* پس از عمری گذر افتاده بر ما کاروانی را
شعر کامل
نظیری نیشابوری
* یا رب این بوی خوش از روضه جان می‌آید
* یا نسیمیست کز آن سوی جهان می‌آید
شعر کامل
مولوی