سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 5122

1. در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع

2. تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع

3. دیدنم نادیدنی، مد نگاهم آه بود

4. در شبستان جهان تاچشم بگشودم چو شمع

5. سوختم تا گرم شد هنگامه دلها ز من

6. بر جهان بخشودم و برخود نبخشودم چو شمع

7. اشک وآه برق جولان را براه انداختم

8. در طریق عشق پای خود نفرسودم چو شمع

9. سوختم صدبار و از بی اعتباریها نگشت

10. قطره آبی به چشم روزن ازدودم چو شمع

11. پاس صحبت داشتن آسایش از من برده بود

12. زیر دامان خموشی رفتم آسودم چو شمع

13. این که گاهی می زدم برآب و آتش خویش را

14. روشنی درکار مردم بود مقصودم چو شمع

15. چون صدف در پرده های دل نهفتم اشک را

16. گوهر خود را به هر بیدرد ننمودم چو شمع

17. روزی من بردل این تنگ چشمان بار بود

18. گرچه در محفل زبان برخاک می سودم چو شمع

19. پرده های خواب رامی سوختم از اشک گرم

20. دیده بان دولت بیدار خود بودم چو شمع

21. مایه اشک ندامت گشت وآه آتشین

22. هرچه از تن پروری برجسم افزودم چو شمع

23. این زمان افسرده ام صائب ،وگر نه پیش ازین

24. می چکید آتش ز چشم گریه آلودم چو شمع


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نوح را کشتی شکست از لطمهٔ توفان عشق
* کس نیامد بر کنار از بحر بی‌پایان عشق
شعر کامل
فروغی بسطامی
* اگر غفلت نهان در سنگ خارا می کند ما را
* جوانمردست درد عشق، پیدا می کند ما را
شعر کامل
صائب تبریزی
* بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق
* یوسف از دامان پاک خود به زندان می شود
شعر کامل
صائب تبریزی